skip to Main Content

Privacybeleid bij Kamer 51

Kamer 51 gaat altijd zorgvuldig om met alle gegevens die je bij ons achterlaat. Wil je weten hoe?
Lees dan hieronder verder, dan proberen we het uit te leggen

Online

Onze website maakt gebruik van oa Google Analytics en kan gedrag traceren op de site, dit is echter nooit terug te voeren naar een persoon voor ons. We maken geen gebruik van Google Adwords en er worden geen coockies op jouw computer geplaatst.

Reserveren

Mocht je bij ons een activiteit willen doen, kan je online reserveren (alleen voor de Escape Rooms). Je vult daarvoor zelf je gegevens in en die worden verwerkt door onze partner www.youcanbook.me. Zij zorgen ervoor dat de tijden echt gereserveerd zijn voor jou en dat er op tijd briefings jouw kant op gaan. Youcanbook.me is een engels bedrijf dat zich houdt aan de Europese Standaard voor privacy regelgeving. Hun privacybeleid is HIER terug te vinden. De gegevens worden een jaar bewaard via een beveiligde server bij Youcanbook.me. Daarnaast worden ze ook bewaard via de Google Agenda waar de afspraak in wordt gezet. Hier blijven ze bewaard zodat we de afspraak altijd nog terug kunnen zien. Mocht je willen dat we jouw gegevens verwijderen. Kan je dat aangeven door een mail te sturen naar Reserveren@Kamer51.nl. Dan verwijderen we de afspraak uit de Google Agenda en de gegevens van Youcanbook.me

Bij telefonisch reserveren geldt hetzelfde als hierboven.

Voor het verwerken en de juistheid van jouw gegevens geef je altijd automatisch toestemming bij je online of telefonische boeking, anders kunnen wij jouw game niet garanderen.

Gegevens

Bij het maken van een reservering vragen wij om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben we nodig om je een bevestigingsmail te sturen en/of te bellen wanneer er iets veranderd in de afspraak. Daarnaast krijg je een paar dagen voor de activiteit nog een herinnermail met eventuele extra informatie over de afspraak. Al deze mails zijn nodig om je goed voor te bereiden op de Escape Room.

Jouw gegevens zijn gekoppeld aan jouw afspraak en beperkt in te zien door onze Storytellers (de gastheer en vrouwen). De Storytellers moeten natuurlijk weten wie er voor de deur staat en jouw kunnen opbellen mocht je later zijn. Zij kunnen de afspraak inzien door te kijken in de Google Calendar die is beveiligd met e-mailadres en wachtwoord. We maken gebruik van computers beveiligd met een firewall en een versleutelde verbinding.  Wil je jouw gegevens eerder wijzigen of laten verwijderen kan je ten alle tijden bij ons een verzoek indienden per e-mail (reserveren@kamer51.nl).

Achteraf

Nadat je bent opgesloten bij Kamer 51 maken we soms een teamfoto voor Facebook. We vragen op dat moment toestemming van iedereen die op de foto staat. Mocht iemand nadat de foto is geplaatst toch liever niet op Facebook willen kunnen we de foto weer verwijderen, dan graag even een mailtje sturen naar Reserveren@Kamer51.nl. Daarnaast wordt het e-mailadres dat is gebruikt voor de reservering eenmalig benaderd om een review te schrijven. We hebben geen verdere nieuwsbrieven waarvoor je aangemeld bent.


En om nu helemaal zeker te zijn dat we alles goed doen, hierbij ook een stukje tekst wat wettelijk stand houdt.

Kamer 51, gevestigd aan Nederstraat 31, 4332 AX in Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kamer51.nl
Nederstraat 31
4332AX Middelburg
+31 6 247 245 22

Marjoleijn Felius is eigenaar van Kamer 51 en is te bereiken via Marjoleijn@Kamer51.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kamer 51 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjoleijn@kamer51.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kamer 51 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw reservering
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (zoals bijvoorbeeld een factuur voor bedrijven)

Geautomatiseerde besluitvorming

Kamer 51 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kamer 51) tussen zit. Kamer 51 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Youcanbook.me en Google Calendar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kamer 51 bewaart gegevens als online afspraken in de Google Calendar. Hier zit geen bewaartermijn aan gekoppeld. We gebruiken de agenda om terug te kunnen kijken naar voorgaande afspraken en eventuele afspraken terug te kunnen zien. Mensen kunnen te allen tijde aangeven dat we hun gegevens dienen te verwijderen en dan zullen de afspraak en gegevens uit het systeem worden gehaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kamer 51 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kamer 51 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kamer 51 gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kamer 51 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Reserveren@Kamer51.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kamer 51 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via Reserveren@Kamer51.nl. Kamer 51 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Back To Top